Ashtanga forts.1, måndagar 17:30-18:45 VT21

De här klasserna passar för dig som gått en nybörjarkurs i
Ashtangayoga och vill fördjupa förståelsen för teknik, filosofi och
andning. Vi fortsätter att bygga på med positioner/asanas från den
första serien med fler sittande asanas och en längre
avslutningssekvens. Du fortsätter att bygga upp mental och fysisk
styrka, fördjupar din närvaro och fokuset på andetaget. Vi börjar
även lära oss ordningen på serien av asanas för att kunna göra
serien i egen takt, mysore. 

På tisdagar finns en längre fortsättningsklass, 1, 45 timme, där vi
har tid har tid för ytterligare fördjupning. Vi provar på asanas
längre fram i serien och fortsätter att memorera ordningen i den
första serien av rörelser.

Denna sida är inte tillgänglig just nu.