Yin yoga, måndagar 19:15-20:30 VT21

Yin yoga är lugn och meditativ med mycket fokus på andningen. Varje position hålls länge och kroppens bindväv, leder och ligament påverkas. Yin yoga förbättrar även cirkulationen.

Betalarens uppgifter

Min profil

E-post
Personuppgifter

Deltagare