Hatha yoga & Med. måndagar 17:30-18:45 VT21

Hatha yoga är en mjuk form av yoga där kombinationen av rörelser kan variera och utgår från olika teman. Hatha yoga är samlingsnamnet för all fysisk yoga. Klassen avslutas med en längre meditation.

Betalarens uppgifter

Min profil

E-post
Personuppgifter

Bekräfta kursstart